Długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia, która staje się coraz popularniejsza wśród polskich inwestorów. Na czym polega? Jak wygląda w tym przypadku ryzyko? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych, których wartość ma wzrosnąć w długim horyzoncie czasowym. Co ciekawe, w wielu przypadkach jest on bliżej nieokreślony, a inwestor może również liczyć na wypłaty ewentualnych dywidend, które powiększają stopę zwrotu z inwestycji. Warto również podkreślić, że długoterminowe inwestowanie w akcje nie wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych, a analiza portfela oraz jego ewentualne modyfikacje przeprowadzane są z reguły raz na kilka miesięcy.

W jaki sposób zacząć inwestować długoterminowo w akcje?

Każdy, kto chce inwestować długoterminowo w akcje powinien otworzyć rachunek maklerski, ponieważ jest to narzędzie umożliwiające zakup papierów wartościowych. Otwiera się go u brokera, który staje się w tym momencie pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Klikając dowiedz się więcej tutaj możesz bezpośrednio przejść do oferty brokera oraz założyć własny rachunek maklerski. W tym miejscu warto podkreślić, że właściwy wybór rachunku maklerskiego jest bardzo istotny, ponieważ przekłada się zarówno na możliwości inwestycyjne, jak i wygodę inwestowania. Kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu zostały przedstawione w artykule opisującym mechanizm inwestowania w akcje.

Długoterminowe inwestowanie w akcje – ryzyko

Inwestowanie w akcje niezależnie od przyjętej strategii wiąże się z określonym poziomem ryzyka. W przypadku inwestowania długoterminowego można je skutecznie ograniczać opierając swoje decyzje na właściwie przeprowadzonej analizie fundamentalnej. Minimalizowanie ryzyka następuje również dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobywanemu przez inwestora, który powinien nieustannie dążyć do rozwoju. W przypadku początkujących inwestorów dobrą praktyką jest również inwestowanie wyłącznie tych środków, których ewentualna strata nie wpłynie negatywnie na poziom życia. Warto również kierować się zasadą: rozumiem w co inwestuję.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia, na którą decyduje się coraz więcej inwestorów. Wynika to z faktu, że nie wymaga ona ciągłego śledzenia notowań, a co za tym idzie poświęcenia dużej ilości czasu giełdzie. Prawidłowe decyzje inwestycyjne umożliwiają natomiast uzyskiwanie stabilnego zysku w długim terminie.