Każdy rodzic jest odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia finansowego swoim dzieciom, niezależnie od tego, czy dziecko mieszka z każdym z rodziców, czy nie.

Istnieje jednak wiele okoliczności, w których sąd rodzinny nie powinien już mieć jurysdykcji w danej sprawie lub gdy obowiązek alimentacyjny powinien się zakończyć w inny sposób.

Jak można znieść obowiązek alimentacyjny?

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dorosłych dzieci

Niektóre orzeczenia sądowe mogą określać, że alimenty wygasają w określonym dniu. Może to nastąpić na podstawie nakazu dotyczącego alimentów lub w ramach sprawy z zakresu prawa rodzinnego, takiej jak powództwo o rozwód. Jeśli orzeczenie sądu milczy na ten temat, alimenty mogą zostać rozwiązane zgodnie z prawem wtedy, kiedy dziecko osiągnie samodzielność, to znaczy może się utrzymać w pracy zarobkowej i nie potrzebuje od rodziców wsparcia finansowego.

Rodzice mogą również złożyć w sądzie wniosek o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli dziecko wstąpiło w związek małżeński, wstąpiło do wojska, ma własne dochody wystarczające na samodzielne życie, nie uczęszcza na studia czy uchyla się od podjęcia pracy zarobkowej. Również w sytuacji, kiedy zmieniły się możliwości finansowe rodziców, mogą oni ubiegać się przed sądem o zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec dorosłych dzieci. Obowiązek alimentacyjny nie może zostać zakończony automatycznie. Należy złożyć w sądzie wniosek o zakończenie zobowiązania alimentacyjnego w oparciu o wiek dziecka lub inne okoliczności.

Rodzice mogą w sądzie złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem dorosłych dzieci, który będzie zawierał stosowne uzasadnienie. Na stronie wnioskującej spoczywa obowiązek wykazania, dlaczego nakaz alimentacyjny powinien zostać rozwiązany, w oparciu o okoliczności prawne i faktyczne. Osoby, które chciałyby znieść istniejący nakaz alimentacyjny, mogą chcieć omówić takie okoliczności z prawnikiem zajmującym się prawem rodzinnym. Prawnik zajmujący się prawem rodzinnym może również wyjaśnić proces zmiany istniejącego nakazu alimentów na dziecko oraz wymogi prawne, aby to osiągnąć.