Rynek walutowy to miejsce, w którym pieniądze denominowane w jednej walucie są kupowane i sprzedawane za pieniądze denominowane w innej walucie.

Zapewnia fizyczną i instytucjonalną strukturę, za pośrednictwem której walutę jednego kraju wymienia się na walutę innego kraju, określa się kurs wymiany walut, a transakcje walutowe są fizycznie realizowane. Głównym celem tego rynku jest umożliwienie transferu siły nabywczej wyrażonej w jednej walucie do drugiej. Na przykład japoński eksporter sprzedaje samochody amerykańskiemu dealerowi za dolary, a amerykański producent sprzedaje instrumenty japońskiej firmie za jena. Firma amerykańska będzie chciała otrzymywać płatności w dolarach, a japoński eksporter będzie chciał jena. Poszukiwanie siebie nawzajem byłoby dla pojedynczych nabywców i sprzedawców dewizowych niewygodne. Tak więc rynek walutowy rozwinął się, aby działać jako pośrednik. Jest to największy rynek finansowy na świecie, w którym ceny się zmieniają, a waluty są sprzedawane przez cały czas. Rynek walutowy jest dwojakiego rodzaju, i dzieli się na rynek detaliczny i hurtowy, określany również jako rynek międzybankowy. Na rynku detalicznym podróżni i turyści wymieniają jedną walutę na drugą, aby wyjeżdżając do innego kraju móc swobodnie dokonywać płatności tamtejszą walutą.

Całkowity obrót na tym rynku jest bardzo mały.

Można oczywiście zabrać na wakacje kartę kredytową i wypłacać gotówkę z bankomatu w razie potrzeby, ale wiele banków nalicza wtedy spore prowizje za taką operację, co jest dla podróżującego niekorzystne. Łatwiej po prostu odpowiednio wcześniej wymienić konkretną kwotę gotówki w kantorze przy korzystnym kursie i nie martwić się brakiem dostępności pieniędzy na wakacjach. Jeśli szukasz na ten temat informacji kliknij link. Rynek hurtowy obejmuje duże banki komercyjne, brokerów walutowych na rynku międzybankowym, klientów komercyjnych, głównie korporacje wielonarodowe i banki centralne, które interweniują na rynku od czasu do czasu w celu łagodzenia wahań kursów walutowych lub utrzymania docelowych kursów walutowych.