Geodeci wykonują różnego rodzaju pomiary terenu, w tym granice działek, topografię terenu, tyczenie budynków i stan podwykonawczy.

Jeśli Twój dom lub firma znajduje się na obszarze wysokiego ryzyka, agent ubezpieczeniowy prawdopodobnie będzie potrzebował certyfikatu podwyższenia poziomu od geodety, aby określić wysokość składki na ubezpieczenie powodziowe. Znajomość wysokości budynku w porównaniu z szacowaną wysokością, jaką osiągną wody powodziowe podczas dużej powodzi, pomaga określić ryzyko powodzi i koszt ubezpieczenia od ryzyka powodzi. Opłaty za pomiary geodezyjne ustalane są indywidualnie z klientem. Wiele zależy od celu ankiety, wymaganych badań i czasu potrzebnego na wykonanie wszystkich zadań. Geodeta będzie ściśle współpracować z klientem w celu określenia przewidywanego zakresu prac. Przed zatrudnieniem geodety możesz poprosić o oszacowanie związanych z tym kosztów i tego, co będzie wiązało się z pomiarami, wraz z przewidywaną datą zakończenia. W przypadku sporów dotyczących nieruchomości geodeta może pomóc w rozwiązaniu zagadnień lub nieporozumień dotyczących lokalizacji nieruchomości. Wykwalifikowany geodeta może pełnić funkcję biegłego w sądzie, jeśli toczy się sporne postępowanie sądowe. Czasami badania geodezyjne muszą być przeprowadzane przez zespoły geodetów, dzięki czemu łatwiej dotrzymuje się napiętych terminów, szczególnie na budowach.

Doświadczenie w przygotowywaniu pomiarów granicznych, topograficznych, podwykonawczych i obszarów użyteczności publicznej, a także sporządzanie map do projektów budowlanych dotyczących pasów drogowych i nieruchomości są cennymi umiejętnościami, jakimi wyróżniają się wykwalifikowani geodeci.

Jeśli chcesz wykonać prawidłowy podział działki Nowy Targ to miasto, w którym znajdziesz wielu geodetów. Geodeci w trakcie pracy, mapowania i pomiarów muszą sprawnie obsługiwać instrumenty teodolitowe, kolektory danych, sprzęt GPS i inne tradycyjne narzędzia geodezyjne, aby zapewnić spójną, wysokiej jakości pracę nad wszystkimi projektami.