Kiedy dana osoba trafiła do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, ważne jest, aby otrzymała dobrą radę.

Tylko z dobrą radą udzieloną przez prawnika można mieć nadzieję na uzyskanie najlepszego możliwego wyniku w swojej sprawie. Nie każdy może sobie pozwolić na wynajęcie prywatnego adwokata, nawet gdyby chciał. Alternatywnie, ktoś, kto jest właścicielem nieruchomości lub zarabia na przyzwoite życie, może nie kwalifikować się do pomocy obrońcy z urzędu. Jednak jest wiele osób, które mają do wyboru obie opcje.

Pomoc adwokata przy zarzutach karnych

Skorzystaj z pomocy kancelarii adwokackiej w Wodzisławiu Śląskim

Obrońcy z urzędu często są pod presją czasu ze względu na duże obciążenie sprawami i brak wsparcia ze strony personelu pomocniczego i pomocy prawnej. W efekcie mogą spotykać się ze swoimi klientami rzadko lub właśnie w przededniu ważnego wydarzenia sądowego. Z drugiej strony często lepiej znają salę sądową, w której praktykują, niż prywatni adwokaci, ponieważ są tam na co dzień, podczas gdy prywatny adwokat prawdopodobnie podróżuje do różnych sądów w pobliżu i wielu sal sądowych w jednym sądzie. Dzięki temu obrońca z urzędu może lepiej zrozumieć postawę sędziego i gotowość prokuratora do negocjowania określonych rodzajów zarzutów.

Prywatni prawnicy zazwyczaj spędzają więcej czasu ze swoimi klientami, choć to również jest bardzo zróżnicowane. Koszt to kolejny bardzo zmienny aspekt. Płacenie więcej niekoniecznie oznacza jednak lepszą reprezentację, a niektórzy prywatni prawnicy mają taką samą presję czasu, jak ich odpowiednicy z sektora publicznego. Inni poświęcą czas na omówienie twojej sprawy i upewnią się, że bierzesz aktywny udział w podejmowaniu decyzji. Prywatni adwokaci mogą pomóc w uzyskaniu dostępu do innych zasobów niedostępnych dla obrońcy publicznego, takich jak skorzystanie z pomocy śledczego lub biegłego sądowego.

Doświadczona kancelaria adwokacka Wodzisław Śląski może zatrudnić zespół specjalistów, który pracuje nad różnymi aspektami twojej obrony lub w inny sposób zapewnić bardziej wszechstronny zestaw narzędzi do rozwiązania twojej sprawy.