Elektroniczna stymulacja mięśni (EMS) może pomóc wzmocnić słabe mięśnie w prosty sposób. Istnieje kilka teorii na temat tego, w jaki sposób EMS może wspomagać wzmocnienie siły mięśni.

Jednym z potencjalnych powodów jest to, że kiedy maksymalnie skurczysz mięsień, w najlepszym razie tylko 30% wszystkich włókien mięśniowych jest w stanie skurczu. Pozostałe 70% jest w stanie uśpienia i oczekuje na rekrutację w przypadku zmęczenia kurczących się włókien. Dzięki EMS możesz potencjalnie stymulować elektrycznie również te spoczynkowe włókna mięśniowe, aby poprawić ich siłę. Klinicznie EMS wydaje się być bardziej skuteczny, gdy mięśnie są bardzo słabe i masz trudności z wykonywaniem normalnych ćwiczeń fizycznych. Innym powodem, dla którego EMS potencjalnie działa, jest poprawa rekrutacji wskaźników przewodzenia nerwów. Mózg potrzebuje około dziesięciu tysięcy powtórzeń, aby nauczyć się, jak szybko wysłać wiadomość do mięśni za pomocą najszybszych ścieżek nerwowych. Im częściej mięsień jest rekrutowany, tym lepsze staje się twoje ciało w znalezieniu najszybszego sposobu na rekrutację tego mięśnia. EMS może potencjalnie zapewnić ci powtarzające się skurcze, aby przyspieszyć ten proces uczenia się.

Aby osiągnąć najlepszy wynik, zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady na temat najlepszego wykorzystania urządzenia do treningu EMS u profesjonalnego fizjoterapeuty, który specjalizuje się w przekwalifikowaniu mięśni za pomocą EMS.

Warunki stymulacji mają zatem zasadnicze znaczenie dla efektu końcowego. Należy przestrzegać silnych programów treningowych, które umożliwiają wystarczająco długi okres skurczu mięśni. Na stronie https://fitxpress.pl/ems-efekty-i-dzialanie/ możesz znaleźć dokładny opis takiej metody treningu. Elektrody wysokiej jakości muszą być również stosowane w precyzyjnie określonych punktach, a dany sportowiec musi być przeszkolony w zakresie techniki do punktu, w którym może on tolerować gwałtowny wzrost prądu. Ten aspekt aktywacji maksymalnej liczby włókien za pomocą EMS można również wykorzystać jako test do identyfikacji przetrenowania.