W praktyce lean manufacturing to filozofia działania, która zapewnia szereg długoterminowych korzyści, które nie zawsze są oczywiste dla tych, którzy rozważają jej przyjęcie.

Pierwszą rzeczą, o której większość przedsiębiorców produkujących myśli, kiedy słyszy termin „lean manufacturing”, jest „cięcie kosztów”. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy inwestor na niepublicznym rynku kapitałowym jako pierwszy podniósł ten pomysł. Ale to tylko jedno z wielu nieporozumień na temat „lean”, podejścia zapewniającego efektywność, która pomaga firmie się rozwijać i sprawia, że jest bardziej rentowna. Proces oszczędnej produkcji zapewnia proste ramy dla określenia celu firmy i procesu decyzyjnego, aby odzwierciedlić potrzeby wszystkich. Jest to szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele z nich jest kierowanych przez założycieli, którzy podejmują decyzje operacyjne na podstawie ich osobistej wiedzy o klientach, dostawcach, pracownikach i rynku. Lean manufacturing powoduje, że kultura pracowników jest bardzo zaangażowana. Wielu przedsiębiorców rozumie potrzebę angażowania pracowników w celu zwiększenia wydajności, rekrutacji i retencji, wszystko to w znacznym stopniu przyczynia się do wyników finansowych firmy. Jednak wielu przedsiębiorców może nie mieć środków na zaawansowany program zaangażowania pracowników.

Lean manufacturing zapewnia to, wynika to z faktu, że pracownicy zaangażowani w filozofię lean stają się pierwszymi osobami rozwiązującymi problemy, a więc trwałymi zasobami firmy. Z punktu widzenia inwestora korzyści dla przedsiębiorstw, które stosują zasady lean manufacturing, są znaczne i obejmują zwiększenie zysków, zmniejszenie kosztów, wzrost wydajności oraz długoterminowy wzrost i możliwości tworzenia wartości. W kilku słowach lean manufacturing to maksymalizacja wartości dla klienta przy jednoczesnej minimalizacji strat, na stronie Lean Institute dowiesz się czym dokładnie jest lean manufacturing. Korzyści biznesowe są osiągnięte, ponieważ jest mniej marnotrawstwa procesowego, skrócony czas realizacji, mniej przeróbek, mniej niepotrzebnych zapasów, lepsze zrozumienie procesu produkcji, lepsze zarządzanie wiedzą i niższe koszty.