Firmy, które chcą chronić swoje dane wrażliwe powinny stworzyć system monitorowanego dostępu.

Przykładowo dostęp niektórych danych w firmie powinni mieć tylko pracownicy dla których są one niezbędne w związku z wykonywaną pracą czy też zajmowanym stanowiskiem. Jednak czasem musimy tego rodzaju dane udostępnić różnego rodzaju instytucjom zewnętrznym. Wówczas należy przygotować stosowną umowę, w której zobowiązujemy druga stronę do zachowania poufności. Na przykład, jeśli umowa zostanie zawarta w związku z potencjalną transakcją fuzji i przejęć, wówczas może wyniknąć potrzeba przedstawienia rożnego rodzaju danych finansowych firmy. W przypadku ubiegania się o kredyt, lub też dopłaty z funduszy unijnych również może być wymagane zabranie i dostarczenie tego rodzaju informacji. Informacje chronione na mocy umowy mogą obejmować strategię marketingową, plan sprzedaży, potencjalnych klientów, proces produkcyjny, oprogramowanie własne, badania wewnętrzne i wiele innych danych. Jeśli strona naruszy umowę, może zostać pozwana do sądu, często w umowach tego rodzaju określa się także kary finansowe. Mogą być one odzwierciedleniem strat jakie poniesie firma której dane zostaną ujawnione.

Tego rodzaju informacje mogą zostać wykorzystane przez firmę konkurencyjną, przez co zyski firmy z której dane wyciekły może ponieść realną stratę.

Umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa może być także podpisana a pomiędzy przedsiębiorstwem a nowo zatrudnianym pracownikiem. Wówczas pracownik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy firmy w czasie pracy, ale także może ona obowiązywać po wygaśnięciu umowy. Może trwać przez określony czas, jednak pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pracownikowi nie mniej niż 25% wynagrodzenia które otrzymywał w czasie kiedy był zatrudniony. Jeżeli firma chce stworzyć umowę tego rodzaju z pomocą może przyjść adwokat prawo pracy, jak wiadomo będzie nadrzędne nad umową pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dlatego też czasem niektóre zapisy w umowie, mogą po prosty nie mieć umocowań prawnych.