W rolnictwie obecnie często stosuje się regulatory wzrostu, które pozwalają na uzyskanie wyższych plonów.

Często stosowane są w uprawach zbóż ozimych oraz jarych, możemy także zastosować je z powodzeniem w rzepaku. Regulator będzie zapobiegał nadmiernemu wzrostowi rośliny, skrócenie łodyg może doprowadzić do ich wzmocnienia. Dzięki temu zboże nie będzie kładło się pod wpływem silnego wiatru czy też opadów deszczu. Zwiększy to nasze plony, ułatwi także prowadzenie zbiorów.

Do czego służą regulatory wzrostu?

Regulator wzrostu Mepik 300 SL

Jednym z bardzo skutecznych regulatorów wzrostu jest Mepik 300 SL, jest to koncentrat, który możemy rozpuścić w wodzie, stosować w formie standardowych oprysków. Jest to regulator wzrostu przeznaczony do pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, czy też rzepaku ozimego. Jego zasadniczym działaniem jest redukcja wysokości rośliny, ogranicza także przyleganie do siebie roślin. Możemy zastosować go w początkowej fazie rozwoju, warto zwrócić uwagę na możliwość ponownego wykonania oprysku. W przypadku stosowania regulatorów wzrostu, podobnie jak w przypadku stosowania herbicydów, zwracamy uwagę na warunki pogodowe podczas opryskiwania upraw. W tym przypadku niesprzyjający może być zbyt silny wiatr, lub wysoka temperatura, jak również opady deszczu. Dlatego warto wybrać odpowiednią porę, niekiedy dobrym pomysłem może być wykonanie oprysków w nocy.

W przypadku stosowania w uprawach ozimych możemy wykonać pierwszy zabieg jesienią, we wczesnej fazie wzrostu, oraz powtórzyć go w okresie wiosennym, kiedy rozpoczyna się faza wzrostu pędu głównego. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dobranie ilości środka na 1 hektar, prawidłowo rozmieszać regulator z wodą. Możemy stosować go przykładowo z fungicydami, środkami grzybobójczymi, które zawierają różne substancje czynne. Regulatory wzrostu mogą zawierać hormony roślinne, które wpływają znacznie na wzrost roślin, bardzo pożądane są regulatory, które hamują wzrost, sprawiają że roślina staje się bardziej wytrzymała. Wynikiem stosowania jest brak wylegania zboża, jest ono silniejsze, dzięki czemu bardziej odporne na silne powiewy wiatru czy też opady gradu.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania regulatora wzrostu Mepik 300 SL znajdziemy na stronie internetowej http://uprawy.clug.pl. Stosowanie regulatora w odpowiedniej porze pozwoli wzmocnić łodygę, rośliny będą niższe, dzięki czemu mniej podatne na silny wiatr. W ten sposób uzyskamy dużo wyższe plony, obecnie w Polsce około 20% zbóż jest skracanych celu uzyskania lepszych efektów.