Zarejestrowanie znaku graficznego oraz nazwy firmy w Urzędzie Patentowym może uchronić nas przed nieuczciwą konkurencją, która wykorzystując popularność naszych towarów zaczęłaby oferować własne produkty w podobnych opakowaniach.

Polski Urząd Patentowy może zabezpieczyć nasze prawa do znaku towarowego oraz nazwy na okres 10 lat, po tym okresie możemy przedłużyć ochronę na kolejne 10 lat. Należy jednak pamiętać, że ochronie mogą podlegać tylko unikalne znaki towarowe oraz nazwy produktów. Dodatkowo Urząd Patentowy odmówi zarejestrowania nazwy firmy, która będzie potoczną nazwą oferowanego przez nas towaru.

Ochrona znaków towarowych i nazw w Urzędzie Patentowym

Sposoby sprawdzenia unikalności nazwy i znaku towarowego

Jeżeli chcemy sprawdzić czy nazwa firmy jest dostępna, możemy ją wykorzystywać i zarejestrować w Urzędzie Patentowym, można wykorzystać Google jako najpopularniejszą wyszukiwarkę. Jednak Google nie zawsze pokaże odpowiednie wyniki, wiele z nich może być podobnych do naszej nazwy. Niekiedy nawet jeżeli niewłaściwie wyszukujemy firmy z taką samą nazwą jak sprawdzana, nie zostaną one przez Google zaprezentowanie. Dlatego powinniśmy wykorzystać wyszukiwarkę znaków towarowych krajowych przy Urzędzie Patentowym. Dodatkowo do dyspozycji jest także wyszukiwarka unijnych znaków towarowych oraz wyszukiwarka znaków międzynarodowych. Możemy skorzystać także z bazy przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Polski, jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, jak również możemy zaczerpnąć informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.

Możemy również sprawdzić występowanie podobnych znaków graficznych. Należy pamiętać, że jeżeli stworzymy znak towarowy, który będzie łudząco podobny do konkurencji, wówczas Urząd Patentowy odmówi jego rejestracji. W tym przypadku możemy również skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronie urzędu. Pewną pomocą w tym przypadku również będzie możliwość wyszukania grafiki za pomocą Google. Często także zejdzie potrzeba rejestracji domeny internetowej, należy pamiętać, aby dobrze przemyśleć nazwę, nie może być to nazwa potoczna.

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób sprawdzić, czy nazwa firmy jest zastrzeżona, warto wejść na stronę https://manager24.pl/jak-sprawdzic-czy-nazwa-firmy-jest-zastrzezona/. Znajdziemy tam bardzo interesujący i wyczerpujący poradnik na temat sposobów zbadania znaku towarowego pod względem unikalności. Dodatkowo dowiemy się, jak sprawdzić, czy nazwa firmy jest już zastrzeżona. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas potrzebny na rejestrację znaków towarowych oraz nazw w Urzędzie Patentowym.